civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

Imagini din trecut pentru prezent !


Podul TRAIAN

 

Podul Traian din Municipiul Arad traversează râul Mureş şi asigură legătura atât pentru trafic rutier cât şi pentru tramvaie între centrul municipiului şi cartierul Aradul Nou, respectiv, între strada Romanilor (la capătul de pe malul drept) şi Calea Timişoarei (pe malul stâng). O lungă perioadă de timp podul a asigurat continuitatea pe DN 89 la km 49 + 821, practic legătura rutiera pe axa nord-vest - sud-vest (Timişoara - Oradea), astfel încât se poate concluziona ca traficul scurs pe pod a fost unul însemnat.

Rezumatul proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad"

Solicitantul
Consiliul Local al Municipiului Arad

Localizarea proiectului
Regiunea Vest, judetul Arad, Municipiul Arad

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului: 54.649.323 lei, din care:

  • Valoarea neeligibila a proiectului: 3.808.712 lei.
  • Valoarea eligibila a proiectului: 42.177.686 lei.
  • Valoarea TVA: 8.662.925 lei.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii turistice a Municipiului Arad si a judetului Arad prin reabilitarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric si modernizarea infrastructurilor conexe.