civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereComunicat de presă - "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad" - 18.09.2009

Comunicat de presă - "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad" - 18.09.2009


By Author - Posted on 18 September 2009

Municipiul Arad în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanţare prin Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1 "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe" – Cod SMIS:1707.

Anunţă începerea implementării acestui proiect şi prezintă următoarele activităţi desfăşurate până la data prezentului anunţ:

    1. A pregătit şi lansat Site-ul proiectului: www.civar.ro;

    2. A pregătit şi distribuit DVD-uri şi pliante de promovare a proiectului;

    3. A confecţionat şi montat panouri temporare de informare;

    4. A demarat procedura de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică;

    5. A demarat procedura pentru achiziţia publică de lucrări, procedură în desfăşurare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi :

- Primăria Municipiului Arad: tel/fax 0257/283213, persoană de contact: d-na Corina Drăghici – Purtător de Cuvânt, e-mail: corinadraghici@primariaarad.ro;

Pentru mai multe informaţii despre proiect accesaţi : www.civar.ro iar pentru mai multe informaţii
despre POR 2007-2013 accesaţi: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrl.ro.

AttachmentSize
comunicat_presa_14092009.pdf1.14 MB