civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are herePOR 2007 – 2013, discutat de organismele care îl gestionează şi de beneficiari împreună cu presa din Regiunea Vest

POR 2007 – 2013, discutat de organismele care îl gestionează şi de beneficiari împreună cu presa din Regiunea Vest


By Author - Posted on 04 June 2010

Joi, 3 iunie 2010, începând cu ora10:30, în sala de consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vestse vor întâlni autorităţile ce gestionează Programul Operaţional Regional 2007 – 2013(Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regionaldin cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest) şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Regiunea Vest, ale căror proiecte sunt în implementate sau au fost finalizate cu succes, cu mass-media regională.

Scopul întâlnirii este acela de a informa mass-media regională şi, implicit, publicul larg cu privire la implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. În acest sens, în cadrul evenimentului domnul Gabriel FRIPTU, Director General al Autorităţii de Management pentru POR, va prezenta implementarea programului la nivel naţional, iar domnul Sorin MAXIM, Director General al ADR Vest, va prezenta implementarea programului la nivelul Regiunii Vest.

Beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Regiunea Vest care urmează să ia parte la întâlnire îşi vor prezenta proiectele, provocările întâmpinate în procesul de implementare al acestora şi rezultatele obţinute. Beneficiarii care vor susţine prezentări în cadrul evenimentului sunt: SC Genuine Adverstising SRL, reprezentată de domnul Dorin Secula - Administrator, Consiliul Local al Municipiului Arad reprezentat de domnul Gheorghe FALCĂ – Primarul Municipiului Arad, SC Centrul de prelucrări mecanice Bocşa SRL reprezentată prin domnul Viorel PANTIUC – Administrator, precum şi Oraşul Ineu, reprezentat prin domnul Nicolae MEHELEAN – Primarul Oraşului Ineu.

Agenda întâlnirii se poate consulta aici.