civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereReabilitarea podului TRAIAN

Reabilitarea podului TRAIAN


NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Podul Traian din Arad este un monument arhitectural şi în această calitate ocupă un loc important printre construcţiile de acest gen din Europa începutului de secol 20. Prin estetica şi importanţa sa se încadrează centrului istoric al oraşului Arad, formând un ansamblu, întrucât dezvoltarea splendidului centru istoric nu ar fi fost posibilă fără construcţii pentru trafic adecvate. Podul în calitatea sa de monument trebuie păstrat identic şi în stare de folosinţă pa o durată cât mai mare.

Structura podului a fost expertizată şi verificată în mai multe rânduri.

Concluziile acestor expertize tehnice nu sunt favorabile pentru structură.

Au fost introduse restricţii de circulaţie atât în ceea ce priveşte greutatea vehiculelor cât şi viteza de deplasare.

Construcţia prezintă degradări importante provocate de coroziune şi oboseala materialului, ce se manifestă prin fisuri în structura metalică, vătămări ce pun capacitatea sa portantă sub semnul întrebării. Infrastructura prezintă fisuri şi crăpături în structura de beton şi trebuie examinată în profunzime şi asigurată împotriva lăsărilor. Recondiţionarea podului este stringentă, având ca scop asigurarea stabilităţii, siguranţei traficului şi durabilităţii acestuia pentru o perioadă de cel puţin 20 de ani, recondiţionare bazată pe calcule de specialitate. Prin diminuarea timpurie a încărcărilor dinamice provenite din tramvaie şi camioane se poate prelungi perioada de utilizare a podului până la 100 de ani. Din această cauză, trebuie construit cât mai repede un pod suplimentar, pentru a prelua aceste încărcări. Cel mai bine ar fi ca acest pod să fie construit odată cu reabilitarea celui vechi, deoarece ar putea fi utilizat şi ca pod provizoriu. Acest pod provizoriu însă nu este aprobat de Consiliul Municipal la ora actuală.

 

AMPLASAMENTUL LUCRĂRII

DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrările de reabilitare a structurilor existente necesită o analiză economică atentă ce presupune luarea în considerare a diferitelor soluţii tehnice, în special pentru podurile cu valoare istorică sau artistică (cum este cazul podului Traian din Arad) şi care să conducă la stabilirea oportunităţii unor astfel de lucrări, respectiv la menţinerea în exploatare pe o durată de viaţă cât mai lungă, inclusiv prin diminuarea timpurie a încărcărilor dinamice provenite din tramvaie şi camioane grele.

Datorită formelor curbe pe care le prezintă, aceste structuri dau impresia unor poduri suspendate, în realitate ele fiind realizate într-un sistem clasic de grinzi cu zăbrele cu articulaţii de tip Gerber. Podul are trei deschideri şi anume una centrală de 85,30m şi două marginale egale de 50,05 m, măsurând astfel o lungime totală de 185,10 m, care acoperă distanţa dintre digurile ce mărginesc albia râului Mureş. Tablierele cu console acoperă deschiderile marginale ale podului şi au console de 20,00 m lungime, în deschiderea centrala. Lăţimea părţii carosabile este de 8,05 m (asigurând astfel doua benzi de circulaţie, câte una pe fiecare sens). Lăţimea podului (interax grinzi principale) este de 9,8 m. Suplimentar, pe latura exterioară a grinzilor principale, sunt suspendate trotuare având lăţimea circulabilă de 1,5 m fiecare.

In raport cu râul Mureş, podul este normal pe albie dar racordarea la reţeaua stradala existenta de pe ambele maluri se face prin doua curbe, cea de pe malul stâng având o raza mai mica.