civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereReabilitare străzi

Reabilitare străzi


OBIECTUL LUCRĂRII

Proiectul se încadrează într-o strategie mai amplă a Primăriei Municipiului Arad de reabilitare şi revitalizare a centrului istoric al oraşului, care vizează atât modernizarea infrastructurii de bază a zonei, cât şi crearea unei reţele de puncte de atracţie turistică pe harta Municipiului Arad. Reabilitarea zonei protejate cu valoare istorică, respectiv centrul vechi al Municipiului Arad, va contribui la revitalizarea acestei zone a oraşului de pe Mureş sub aspect economic si social, Ia îmbunătăţirea imaginii şi ofertei oraşului destinaţie turistică, la o mai bună poziţionare a oraşului pe harta turistica regională, naţională şi europeană.

Obiectivul general al proiectului constă în:

  1. Creşterea atractivităţii turistice a Municipiului Arad si a judeţului Arad prin reabilitarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - istoric şi modernizarea infrastructurilor conexe, prin realizarea următoarelor obiective specifice.
  2. Cresterea importanţei turismului şi culturii la nivelul Municipiului Arad.
  3. Conservarea şi valorificarea potentialului turistic cultural local şi regional prin revitalizarea zonei protejate cu valoare istorică - centrul vechi din Municipiul Arad.

 

În cadrul proiectului de Reabilitare a Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad, se urmăreşte punerea în valoare a zonei situate pe aliniamentul străzilor Dornei şi Preparandiei, între străzile Cozia, Paul Chinezu, Mucius Scaevola şi Malul Mureşului, cu finalizarea legăturii rutiere cu Calea Romanilor prin doua puncte: Piaţa Arenei şi strada Patria. Străzile sunt incluse în zona denumită Ansamblul Urban Arad, care concentrează un bogat patrimoniu istorico - cultural a cărui valoare, diversitate şi autenticitate locală trebuie conservate şi protejate, şi identitate locală întărită pentru a susţine creşterea atractivităţii turistice şi dezvoltarea unei societăţi durabile.

În acest scop, infrastructura veche existentă în această zonă necesită lucrări de reabilitare, de conservare, care să asigure continuitatea elementelor definitorii ale devenirii oraşului pentru turiştii care aleg să-l viziteze.

AMPLASAMENTUL LUCRĂRII

Partea centrală a Municipiului Arad; str. Preparandiei, str, Dornei, str, Mucius Scaevoia, str. Patria, str. Malul Mureşului, str. Cuza Vodă, str. Cozia, str. Paul Chinezu, str. Florilor, str. Academia Teologică.

Străzile propuse pentru reabilitare prin proiect sunt incluse in Ansamblul Urban Arad, ansamblu înregistrat ca monument istoric, care acoperă partea veche a oraşului, cu întregul patrimoniu istoric, cultural şi arhitectonic. Protejarea acestui patrimoniu impune reabilitarea sistemului rutier şi a tuturor reţelelor de utilităţi aferente pentru a limita, respectiv a reduce impactul negativ asupra patrimoniului existent în această zonă, în vederea asigurării continuităţii elementelor definitorii ale devenirii oraşului.

Locaţia proiectului: Municipiului Arad, Judeţul Arad.

Lucrările pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare care sunt incluse în prezenta documentaţie sunt amplasate în centrul istoric vechi al Municipiului Arad. Suprafaţa terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiţii face parte din domeniul public al Municipiului Arad, aflat în administrarea juridică a Primăriei Municipiului Arad, amplasamentul lucrărilor propuse fiind în zona străzilor, a spaţiilor verzi etc.