civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereRezumatul proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad"

Rezumatul proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad"


Solicitantul
Consiliul Local al Municipiului Arad

Localizarea proiectului
Regiunea Vest, judetul Arad, Municipiul Arad

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului: 54.649.323 lei, din care:

 • Valoarea neeligibila a proiectului: 3.808.712 lei.
 • Valoarea eligibila a proiectului: 42.177.686 lei.
 • Valoarea TVA: 8.662.925 lei.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii turistice a Municipiului Arad si a judetului Arad prin reabilitarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric si modernizarea infrastructurilor conexe.

Activitatile proiectului

 1. Semnarea contractului de finantare si demararea proiectului
 2. Organizarea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta si supervizare
 3. Organizarea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari de reabilitare a obiectivelor de patrimoniu - monumente istorice
 4. Promovarea si publicitatea proiectului
  1. Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala
  2. Promovarea proiectului in randul comunitatii locale si regionale cu scopul informarii acesteia asupra obiectivelor proiectului si fructificarii rezultatelor asteptate.
 5. Executia lucrarilor proiectului
  1. Lucrari de executie la reabilitarea Podului Traian
  2. Lucrari la sistemul rutier
  3. Lucrari de reabilitare utilitati conexe
  4. Lucrari la cladirea Preparandiei
 6. Supervizare si asistenta tehnica
 7. Auditul proiectului
  1. Organizarea procedurilor de achizitii pentru atribuire contract audit financiar
  2. Intocmirea raporlului de audit
 8. Managementul proiectului
  1. Raportare
  2. Arhivare
  3. Evidenta contabila distincta
  4. Coordonare proiect, comunicare, intalniri


Durata proiectului si perioada de implementare

Durata totala a proiectului, din momentul semnarii contractului de finantare si pana la finalizarea tuturor activitatilor propuse este de 37 luni.

Durata de implementare a proiectului se poate defalca pe urmatoarele faze principale:

 1. Etapa premergatoare lucrarilor de reabilitare, cu o durata de 5 luni, formata din: durata aferenta semnarii contractului de finantare a proiectului si crearea cadrului organizatoric:
 2. derularea procedurilor de achzitii publice pentru contractu I de servicii de consultanta si supervizare si contractul/contractele de lucrari;
 3. duratele aferente semnarii contractelor de servicii si lucrari;
 4. implementarea strategiei de promovare a proiectului (aceasta se va derula si in timpul realizarii lucrarilor de reabilitare).
 5. Etapa lucrarilor de reabilitare a proiectului, cu 0 durata de 31 luni, formata din:
 6. lucrari de reabilitare la strazile din Ansamblul Urban Arad;
 7. lucrari de reabilitare la cladirea Preparandiei;
 8. lucrari de reabilitare la podul Traian;
 9. desfasurarea strategiei de promovare;
 10. receptia lucrarilor.

Etapa finala reprezentata de realizarea raportului de audit al proiectului - 3 luni, se suprapune partial cu alte activitati ale proiectului.

Rezultatele estimate ale proiectului

Rezultate asteptate:

 • contract de Finantare semnat;
 • unitate de implementare a proiectului desemnata de catre Primarul Municipiului Arad;
 • documentatie de atribuire contract servicii de supervizare;
 • anunt de participare publicat in SEAP, MO si JOUE;
 • raport de evaluare a ofertelor depuse;
 • contract de consultanta si supervizare semnat;
 • anunt de atribuire publicat in SEAP, MO si JOUE;
 • dosar de achizitie intocmit;
 • documentatie de atribuire contract de lucrari, intocmita;
 • anunt de participare publicat in SEAP, MO si JOUE;
 • raport de evaluare a ofertelor depuse;
 • contract de lucrari semnat;
 • anunt de atribuire publicat in SEAP, MO si JOUE;
 • dosar de achizitie intocmit;
 • 5 panouri temporare amplasate la intrarea in santiere;
 • 5 placute permanente amplasate dupa finalizarea lucrarilor;
 • 2 conferinte de presa organizate la demararea si finalizarea/inaugurarea obiectivelor proiectului;
 • 9 comunicate/articole publicate in presa locala;
 • 1 informare asupra rezultatelor finale ale proiectului, in ziarul local cu cea mai mare audienta
 • 1000 de pliante si brosuri tiparite;
 • 150 CD-uri de prezentare inscriptionate;
 • Informari privind evolutia proiectului postate pe pagina de internet www.primariaarad.ro
 • podul Traian reabilitat in intregime;
 • cladirea Preparandiei consolidata si reabilitata avand functiunea de muzeu, regim de
 • inaltime S+P, Sc = 215,85 mp si Sd = 392,25 mp;

 • 10 strazi din Ansamblul Urban Arad reabilitate, lungimea totala a acestora este 4,416 km.
 • Se vor amenaja: carosabilul, trotuarele, intersectiile cu alte strazi si sistemul de Semnalizare;
 • Reabilitare utilitati conexe: retea de alimentare cu apa si canalizare a apei menajere si retea de canalizare pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale;
 • reabilitarea sistemului de iluminat public;
 • lucrari de reabilitare, consolidare si consevare receptionate;
 • documentatie de supervizare existenta (rapoarte de supervizare);
 • documentatie de atribuire contract de audit;
 • anunt de participare publicat in SEAP;
 • raport de evaluare a ofertelor depuse;
 • contract de consultanta si supervizare semnat;
 • anunt de atribuire publicat in SEAP;
 • dosar de achizitie intocmit;
 • contract incheiat pentru furnizare de servicii de audit;
 • raport de audit intocmit;
 • rapoarte de progres, cereri de rambursare a chetuielilor eligibile intocmite;
 • documentatia proiectului arhivata corespunzator.

Indicatori de realizare a rezultatelor:

 1. Lungime reabilitata a Podului Traian - monument istoric - 185,4 m;
 2. Latime carosabil Pod Traian - reabilitat si latime trotuare - reabilitate - 8,05 m si respectiv 1,05 m;
 3. Suprafata restaurata a Cladirii istorice din str. Preparandia inclusa in lista monumentelor istorice ale judetului Arad - Sd = 392,25 mp;
 4. Lungime strazi urbane din cadrul Ansamblului Urban Arad reabilitate prin proiect - 4,416 km;
 5. Suprafata strazi urbane din cadrul Ansamblului Urban Arad reabilitate prin proiect - 64.306 mp.
 6. Utilitati conexe: cresterea numarului de puncte luminoase pentru iluminatul public – 153 puncte luminoase;
 7. Utilitati conexe: lungime reteIe distributie apa potabila reabilitata prin proiect - 2 693 m;
 8. Utilitati conexe: lungime colector menajer reabilitat prin proiect - 3 801 m;
 9. Utilitati conexe: lungime colector pluvial realizat prin proiect - 3 664 m;
 10. Locuri de munca permanente nou create prin intermediul proiectului - 15 noi locuri de munca;
 11. Cresterea numarului de turisti inregistrati statistic, dupa reabilitarea Centrului istoric al Municipiului Arad - crestere cu aproximativ 27% in primul an de operare, urmand sa se mentina tendinta de crestere;
 12. Cresterea cheltuieliilor medii zilnice efectuate de turisti - crestere de aproximativ 6% a cheltuielor medii zilnice efectuate de un turist, in varianta "cu proiect";
 13. Numarul de vizitatori ai viitorului Muzeu Tematic al Preparandiei Romane in primul an de operare a proiectului - 1.488 vizitatori.


Relationarea proiectului cu strateaii/alte programe/proiecte

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest pentru perioada 2007-2013

Conform PND 2007-2013 dezvoltarea si promovarea turismului poate fi de asemenea un factor stimulator pentru competitivitatea economica. Turismul reprezinta, astfel, un posibil "instrument" de crestere economica, intrucat creeaza oportunitati de locuri de munca, prin valorificarea patrimoniului cultural si natural, specific regiunii. Mai mult, activitatea turistica creeaza cerere pentru o gama larga de bunuri si servicii, achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, constructii, transporturi, industria alimentara, confectii si incaltaminte, industria mica si de artizanat).

In acest context, propiectul propus raspunde intocmai acestei cerinte si anume aceea de a valorifica patrimoniul cultural-istoric al Municipiului Arad in scopul cresterii economico­-sociale.

Strategia de Dezvoltare a Judetului Arad 2007-2013

Viziunea comunitatii aradene prezentata in cadrul strategiei de dezvoltare este urmatoarea:

"In anul 2020, orasul Arad va deveni o importanta metropola regionala care va impresiona prin centrul istoric reabilitat, dominat de Cetatea Aradului transformata intr-un pol turistic de amploare, o comunitate puternica cu impact major in regiune prin dinamismul si diversitatea economica.

Un centru cultural care va avea impact asupra mediului academic european prin universitati

renumite ce vor oferi oportunitati pentru o buna pregatire vocationala, sustinut de o infrastructura de servicii publice dezvoltata, beneficiind de un sistem de circulatie accesibil si fluent, intrepatruns de spatii verzi care vor da o ambianta placuta si vor proteja impotriva poluarii, cu unicitatea conferita de accesul direct la Raul Mures si rezervatiile naturale din Parcul Natural Lunca Muresului.

Un oras caracterizat de o societate civila activa, echilibrata si bine organizata, al carui sistem de valori va fi bazat pe educatie, morala si religie. Un oras plin de vitalitate, cu oameni prosperi si politicosi in care spiritul tolerant dintre etnii si colaborarea interconfesionala au ca rezultat coeziunea comunitara.

Un oras apreciat pentru calitatea vietii, condus printr-o guvernare locala responsabila si indreptata catre cetateni, flexibil si progresiv in anticiparea nevoilor comunitatii".

Proiectul propus prin intermediul prezentei cereri de finantare contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei de dezvoltare a Judetului Arad aferenta perioadei 2007-2013, si anume prioritatea 5: "Participarea echilibrata a tuturor localitatilor la procesul de dezvoltare socio-economica va sprijini o gama larga de initiative regionale sau locale, pentru a caror implementare autoritatile locale vor detine principala responsabilitate. La acestea, se vor adauga actiuni specifice in domeniul dezvoltarii afacerilor si promovarii turismului, unde este necesara completarea actiunilor de anvergura nationala cu actiuni care vizeaza in mod special solutionarea nevoilor locale"


Proiectul - "Transport Urban Arad"

Proiectul propus vine sa completeze proiectele angajate de administratie la nivel local, mai precis proiectul "Transport Urban Arad" aflat in derulare si care reabilitează partial linia de tramvai si străzile adiacente acesteia, inclusiv in zona centrala si istorica a oraşului.

Proiectul „Transport Urban Arad” este finanţat printr-un împrumut al BERD iar valoarea lucrărilor este de aproximativ 25 mil. Euro, termenul de finalizare a lucrărilor fiind primul trimestru al anului 2009.

Proiectul - „Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul P-ta Sârbeasca - P-ta Romana (Arenei) si pe Podul Traian”

Acest proiect va întregi lucrările programate a se realiza prin diferite alte proiect, pentru reabilitarea centrului istoric Arad. Astfel se va reabilita linia de tramvai de pe Podul Traian ­unul dintre obiectivele de investitii ale proiectului propus in prezenta cerere de finantare.

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest 2007-2013

In cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Vest se identifica Axa Strategica III "Turism" reprezentând una dintre priorităţile de dezvoltare ale regiunii in perioada de programare 2007 -2013.

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor acestei axe strategice, in cadrul căreia se identifica arii de interventie si operatii specifice de dezvoltare. Dintre acestea, relevante pentru proiectul propus sunt următoarele: prioritatea nr. 111.1 Infrastructura de Turism cu operatiile 111.1.2.2 si 111.1.2.3 referitoare la restaurarea si conservarea patrimoniului cultural din regiune si introducerea acestuia in circuitul turistic.

Master Planul in domeniul turismului 2007-2026

Acest document identifica, ca puncte slabe ale turismului romanesc "starea de degradare a numeroase clădiri si monumente istorice" - in domeniul cultura si patrimoniu cultural si identifica printre obiective de dezvoltare: "asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într­-o maniera in care bogătiile sale de mediu, culturale si de patrimoniu sa fie in egala măsura apreciate in prezent si păstrate pentru generatiile viitore". De asemenea, tot in acest document se mai mentionează: „Muzeelor si clădirilor memoriale de importanta nationala si locala trebuie sa Ii se acorde o importanta prioritara in ceea ce priveste sustinerea cu resurse si asistenta tehnica”.