civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereDescriere proiect

Descriere proiect


Istoricul Proiectului

            Proiectul obiectivului de investiţie a fost elaborat de către SC ROMAIR CONSULTING LTD BUCUREŞTI în baza Contractului de prestări de servicii nr. 75/18.10.2004 şi a Actelor Adiţionale nr. 1 şi 2 la acest contract.

Aprobarea investiţiei s-a făcut după cum urmează:

Reabilitarea podului TRAIAN

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Podul Traian din Arad este un monument arhitectural şi în această calitate ocupă un loc important printre construcţiile de acest gen din Europa începutului de secol 20. Prin estetica şi importanţa sa se încadrează centrului istoric al oraşului Arad, formând un ansamblu, întrucât dezvoltarea splendidului centru istoric nu ar fi fost posibilă fără construcţii pentru trafic adecvate. Podul în calitatea sa de monument trebuie păstrat identic şi în stare de folosinţă pa o durată cât mai mare.

Structura podului a fost expertizată şi verificată în mai multe rânduri.

Concluziile acestor expertize tehnice nu sunt favorabile pentru structură.

Reabilitarea casei PREPARANDIEI


AMPLASAMENTUL LUCRĂRII
ROMÂNIA, Regiunea Vest, Judeţul ARAD, Localitatea ARAD, Str. PREPARANDIEI, nr. 13

Reabilitare străzi

OBIECTUL LUCRĂRII

Proiectul se încadrează într-o strategie mai amplă a Primăriei Municipiului Arad de reabilitare şi revitalizare a centrului istoric al oraşului, care vizează atât modernizarea infrastructurii de bază a zonei, cât şi crearea unei reţele de puncte de atracţie turistică pe harta Municipiului Arad. Reabilitarea zonei protejate cu valoare istorică, respectiv centrul vechi al Municipiului Arad, va contribui la revitalizarea acestei zone a oraşului de pe Mureş sub aspect economic si social, Ia îmbunătăţirea imaginii şi ofertei oraşului destinaţie turistică, la o mai bună poziţionare a oraşului pe harta turistica regională, naţională şi europeană.

Obiectivul general al proiectului constă în:

Rezumatul proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad"

Solicitantul
Consiliul Local al Municipiului Arad

Localizarea proiectului
Regiunea Vest, judetul Arad, Municipiul Arad

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului: 54.649.323 lei, din care:

  • Valoarea neeligibila a proiectului: 3.808.712 lei.
  • Valoarea eligibila a proiectului: 42.177.686 lei.
  • Valoarea TVA: 8.662.925 lei.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii turistice a Municipiului Arad si a judetului Arad prin reabilitarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric si modernizarea infrastructurilor conexe.