civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereComunicat de presa

Comunicat de presa


Comunicate remise presei

Comunicat de presă - "Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad" - 18.09.2009

Municipiul Arad în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanţare prin Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1 "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe" – Cod SMIS:1707.

Anunţă începerea implementării acestui proiect şi prezintă următoarele activităţi desfăşurate până la data prezentului anunţ: