civar.ro

Reabilitare Centru Istoric Vechi al Municipiului Arad

You are hereIstoric

Istoric


Podul TRAIAN

 

Podul Traian din Municipiul Arad traversează râul Mureş şi asigură legătura atât pentru trafic rutier cât şi pentru tramvaie între centrul municipiului şi cartierul Aradul Nou, respectiv, între strada Romanilor (la capătul de pe malul drept) şi Calea Timişoarei (pe malul stâng). O lungă perioadă de timp podul a asigurat continuitatea pe DN 89 la km 49 + 821, practic legătura rutiera pe axa nord-vest - sud-vest (Timişoara - Oradea), astfel încât se poate concluziona ca traficul scurs pe pod a fost unul însemnat.

PREPARANDIA

 

  • Importanţa PREPARANDIEI din Arad în contextul dezvoltării vieţii culturale româneşti.

Oraşul Arad are un caracter multi-etnic şi multi-confesional. Populaţia oraşului a fost şi este alcătuită din români, maghiari, germani, evrei. Începuturile vieţii spirituale ale oraşului sunt strâns legate de cea religioasă. Primele instituţii culturale apar pe lângă aşezămintele religioase din acele vremuri.

Trei instituţii au marcat viaţa spirituală a Aradului la începeputul secolului al XlX-lea: Preparandia, Teatrul Vechi şi Conservatorul de Muzică.

Astfel in 1812, ia fiinţă Preparandia, prima şcoală pedagogică românească, printre profesori numărându-se Dimitrie Ţichindeal şi Constantin Diaconovici Loga.

În toamna anului 1817 are loc un alt eveniment important atunci când Iacob Hirschl construieşte teatrul.

Înfiinţarea la Arad a celei dintâi şcoli în limba română pentru pregătirea învăţătorilor şi a preoţilor, (până în 1822 când se va înfiinţa seminarul teologic român), a însemnat ridicarea Aradului la statutul de centru cultural al zonei.

Între motivaţiile care pot fi detectate, ca premise ale înfiinţării Preparandiei în Arad şi nu în altă parte, pot fi invocate: existenţa aici a centrului eparhial, a centrului Episcopiei ortodoxe române care cuprindea actualele judeţe Arad, Timiş, Caraş-Severin şi o buna parte din Bihor, chiar judeţele Bichiş şi Cenad, azi în Ungaria. De asemenea în această zonă a Aradului exista o compactă comunitate românească organizată şi activă.